7 Yan'an Dong Lu, near Zhongshan Dong Yi Lu

021-6323 2188

phone-icon location-icon 44menu_2_Pasta_1 44menu_2_Pasta_1 44menu_2_Pasta_1 44menu_2_Pasta_1 Logo_Goodfellas Square