7 Yan'an Dong Lu, near Zhongshan Dong Yi Lu

021-6323 2188

phone-icon location-icon 44menu_2_Pasta_1 44menu_2_Pasta_1 44menu_2_Pasta_1 44menu_2_Pasta_1 Logo_Goodfellas

CO N T A C T   D E T A I L S

lucafrigeni.mi@gmail.com

ivanxu.xu692@gmail.com

Italian restaurant Shanghai Goodfellas 意å¤

Contact

Tel: +86 21-6323 2188   GOODFELLAS is part of mvpshanghai.com

Double click to insert body text here ...

Double click to insert body text here ...

Double click to insert body text here ...